בקע בסרעפת וכפיפות בטן

09/04/2016

בקע בסרעפת וכפיפות בטן

אם יש בקע סרעפתי האם מותר לעשות כפיפות בטן על מכשיר המיועד לכך ?