בקע טבורי

29/05/2017

בקע טבורי

אבי בן 92 פעיל
ישלו בעיית נשימה
האם אפשר לנתחו