בקע סרעפתי

12/02/2017

בקע סרעפתי

תיקו כתיב לשאלתי בדיקות א.ק.ג ולא א א ג תקינות