האם לבצע ניתוח

08/04/2015

האם לבצע ניתוח

סיבת הפניה: בקע.
הבדיקה U.S רקמות רכות לאזור : מפשעות
**בוצעה בדיקה במנוחה ולאחר וולסלבה .
מצד ימין:
לא הודגם בקע.
מצד שמאל:
הודגם בקע מפשעתי גולש קטן מסוג בלתי ישיר.
הקו הסמילונרי תקין
הכאבים הם דווקא בצד ימין ,הצד בו לא נמצא דבר